Plengoffer

Wat is een plengoffer?

Een plengoffer is, voor mij, een ritueel waarbij ik water gooi op de grond. Terwijl ik het water op de grond gooi, ben ik diep in gebed en vraag onder andere vraag om de “poorten” te openen. Dat kan zijn voor het inzegenen een huwelijk, de doop van een baby, openen van een nieuwe zaak of misschien wel een verjaardag.

geofferd aan een godheid, voorouder of geest. Dit ritueel komt voor in veel verschillende culturen en religies over de hele wereld, zowel in het verleden als in het heden.

Het doel van een plengoffer kan variëren, maar het wordt vaak gedaan als een manier om eer te bewijzen, dankbaarheid te tonen, gunsten te vragen, of om de geestelijke wereld te betrekken bij het dagelijkse leven. In sommige tradities wordt het plengoffer gegoten op een altaar, in de grond, of over een heilig voorwerp.

Wanneer een plengoffer?